Резултати от търсенето

 1. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Наскоро накой спомена, че вече има случаи на спечелени дела срещу н@р за боравене с лични данни от Еконт. Ако някой знае как точно се случва това, моля споделете.
 2. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://bgrabotodatel.com/company/155798/page:2 https://bgrabotodatel.com/company/417
 3. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Това не е точно проверка. Гледат си списъка даден им от транспортните фирми и звънят на поразия. Въпроса е, каква сила има този телефонен разговор и какви ще се последствията, ако не се подаде декларация за доход от физически лица.
 4. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Около 4000лв има колежката наложени платежи. Звъняли са и на много други хора за малки суми.
 5. W

  Изплащане на ППП в брой

  н@р масово звънят тези дни на обикновени хора с наложени платежи над 1000лв към транспортните фирми. Има голяма акция. Ако някой има инфо, нека сподели за генезиса и последствията...
 6. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  н@р масово звънят тези дни на обикновени хора с наложени платежи над 1000лв към транспортните фирми. Има голяма акция. Ако някой има инфо, нека сподели за генезиса и последствията...
 7. W

  Изплащане на ППП в брой

  пощенски паричен превод
 8. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Това съобщават от НАП. Условие за този алтернативен начин за отчитане на продажбите е плащането за покупката да е неприсъствено...
 9. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Писмо от *****@econt.com Промени свързани с услугата Наложен платеж с пощенски паричен превод Уважаеми клиенти, Имате пратки с Наложен платеж, който сме ви изплащали с пощенски паричен превод. До сега пощенските пратки с наложен платеж пътуваха винаги с добавена услугата за изплащане с...
 10. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Промени в правилата за ДДС регистрация, очаквани от 1-ви януари 2020 г. С нови предложения за промени в Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, публикувани в началото на миналия месец за обществено обсъждане, целящи хармонизиране с европейските директиви, се засяга пряко и родният...
 11. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  С Н18 се създава най-големият публичен електронен регистър в България натрупващ "big data" данни за продажбите на всички търговци. Това създава отговорност за НАП за тяхното надеждно еуправлението, информационна сигурност и киберзащита. Целта е не просто спазване на европейското и националното...
 12. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  ДДС драмата в исторически контекст
 13. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред (чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК)
 14. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ ПРИ ВЪТРЕШНООБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ – ПРЕСТЪПНИ СХЕМИ И ОТНОСИМА ЕВРОПЕЙСКА ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
 15. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – ОСОБЕНОСТИ В СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА
 16. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  НОВАТА МОДА ЗА ДАНЪЧНИТЕ РЕВИЗИИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
 17. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Попълване на декларация за продажби в интернет от физическо лице
 18. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност е 390 лв. https://nap.bg/page?id=440
 19. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0061d818/104a0418.htm - административно дело
 20. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Значи, кампанията на н@п е от този месец, Звънят на всички с оборот към транспортните фирми над 5000 лв. да си направят данъчни декларации до края на месеца. Въпроса е, какво ще се случи на тези, които не си ги подадат? За тези, дето ще подадат е ясно - TAXATION!
 21. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://www.capital.bg/biznes/moiat_kapital/2015/03/06/2485965_vinagi_gotov_za_danuchnite/
 22. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://nap.bg/page?id=416 Регистрация по избор Регистрация по общия ред: Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС). Регистрация по вътреобщностно...
 23. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://nap.bg/page?id=612 Регистрация по ЗДДС Физическите лица не са ли освободени от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)? Данъчният закон не прави разлика между физически и юридически лица (тоест между граждани и фирми) по повод регистрацията по ЗДДС. Повече Според...
 24. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Действията за обезпечаване на доказателства могат да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор по местонахождение на обекта, който се произнася с мотивирано решение в еднодневен срок от постъпването на жалбата. С...
 25. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://www.bg-pravo.com/2012/09/10_1685.html 10. Доказателства и доказателствени средства. Права и задължения на данъчно задължените лица. Обезпечаване на доказателства. ДОПК не съдържа определение на тези понятия „доказателства”, „доказателствени средства”. По силата на препращащата норма се...
 26. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Чл. 37. (1) Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ. (2) Лицето е длъжно да представи всички данни, сведения, документи, книжа, носители на...
 27. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Според това предишно качено "Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице" нап се позовават на ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Чл. 37. (1) Доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на...
 28. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Как тълкувате това "вътреобщностно придобиване" според което привикват хората, при положение, че в него пише за "международни пратки" и никъде не е упоменато за пратки в самата страна? На какво се позовават от нап за да го правят за пратките в България? "Задължение за регистрация при...
 29. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки Чл. 98. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на...
 30. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://www.tita.bg/free/taxes/517 Особеното в случая е, че задължение за такава регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвишава 20 000 лв. Вътреобщностното...
 31. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  НОРМАТИВНА УРЕДБА чл. 56 и чл. 57 от ДОПК и чл. 45, ал. 3 от ДОПК І. ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ При събиране на доказателства в производствата по ДОПК органът по приходите има право, при спазване на разпоредбите на кодекса, да изисква писмени обяснения от участниците в тях. Писмените обяснения се...
 32. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Ето защо не става така по телефона: "Ало, Вие защо не сте си пуснали данъчна декларация!?". Те са длъжни да представят доказателствата за задълженията, а не "напишете всичко, което имате". Данъчните служители са длъжни да разясняват Законите. Разпоредбите на чл. 10 и чл. 17 от ДОПК! Всичко...
 33. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  И тук ви е Декларацията и Приложение 2. https://nap.bg/page?sId236fsL=30&sId236dsA=2019&id=384&textMode=0 И остава от спедиторската фирма годишната справка за наложените платежи. А трябва ли да я искаме от тях писмено и да плащаме 15лв или върши работа и справката от онлайн платформата им...
 34. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Предполагам, че този "статистически отчет" искат от н@п, ако все пак пожелаете да декларирате "ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, НЕСЪСТАВЯЩИ БАЛАНС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА" http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2018/P1/Prilojenie_1_2018_NF_1.pdf
 35. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само: • доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година имат работодател по основно трудово правоотношение и той е...
 36. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://www.tita.bg/laws/113 УКАЗАНИЕ № 91-00-241 ОТ 04.06.2009 Г. ОТНОСНО ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНОТО ПРИДОБИВАНЕ (ВОП) ПО ЧЛ. 13, АЛ. 1, АЛ. 3 И АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
 37. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://nap.bg/page?id=417 Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки (чл. 98 от ЗДДС). На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба...
 38. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ? Необлагаеми доходи на физическите лица според ЗДДФЛ Част от доходите, които получаваме, не подлежат на данъчно облагане според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В чл.13 от ЗДДФЛ са регламентирани необлагаемите доходи...
 39. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Всички телефони от рода на 0875308ххх са на н@п. На колегата около 10 000лв оборот към Еконт имал, споделете и вие... По принцип ако направиш 20 000 тогава ти идва официално писмо и няма измъкване. А сега попаднах и на този линк: Дела срещу НАП, МИТНИЦИ, ОБЩИНИ и КОМИСИИ на територията на...
 40. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Сагата продължава. Звъннали са на колегата от телефон 0875308051 от НАП и са казали, че до края на месеца трябва да подаде: Декларация по чл. 50, приложение номер 2, статистически отчет, и от Еконт да се вземат сумите за 2018 г. които са получени като наложен платеж. Но няма писмо, няма нищо...
 41. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна...
 42. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Може ли точният текст на писмата? Каква сума са направили лицата?
 43. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://business.dir.bg/pazari/onlayn-targoviyata-v-polezrenieto-na-nap Онлайн търговията в полезрението на НАП Законодателни промени предвиждат съхраняването на информация за пратките с наложен платеж за срок от 5 г. с цел данъчно облагане на конкретни сделки
 44. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://bivol.bg/dds-boec.html Над 16,2 милиарда лева е общият размер на установения с ревизионни актове на НАП дължим към момента данък върху добавената стойност (ДДС) за периода между 01 януари 2000 г. и 31 декември 2017 г. Това обявиха от Гражданско движение „БОЕЦ“ по време на...
 45. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Може да упражните правото си да поискате информация чрез писмено заявление (засега свободен текст, защото още не са направили бланката), подадено към централно управление в гр. Русе, бул. „Славянски“ 16 или чрез заявление, подписано с електронен подпис и изпратено до имейл: [email protected]
 46. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  https://www.econt.com/services/administrative-services - Получавате бързо и лесно нужните документи за ползваните от вас услуги на Еконт. Изтеглете бланка за справка за aдминистративни услуги и я попълнете Предайте бланката в офис на Еконт или я изпратете на [email protected] Съгласно...
 47. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  чл.93 т.14 от НК: "Данъци в големи размери" са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а "данъци в особено големи размери" са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева; Т.е. трябва да не сте платили данък 15% за оборот от над 20 000 лв, за да дължите 3000 лв данък и тогава наистина се...
 48. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  От 1 април тази година шефката на Н@П ще получава 4070 лева, съобщиха от правителствената информационна служба. "Решението е обусловено от водещия принос на ръководителя на приходната агенция за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2017 г., свързани със...
 49. W

  Въпрос за Данък върху доходите на физически лица

  Бюджетната комисия на Народното събрание отхвърли възможността НАП да призовава граждани и фирми да дават „устни пояснения“ на място При обсъждане на предложените от Министерство на финансите промени в ДОПК (Данъчно осигурителен процесуален кодекс) на второ четене бюджетната комисия не прие...

Горе