Годишна декларация на Физически лица

partytime

Well-Known Member
Физически лица, които подават годишна декларация за облагане на доходите, могат да го направят чрез електронната услуга на НАП със стартирането на кампанията от 10.01.2022 г. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на приходната агенция също ще започне на 10.01.2022 г.

Изтегли Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица – (чл.50 ЗДДФЛ)
Услугата е достъпна в Портала за електронни услуги на НАП, с персонален идентификационен код (ПИК), издаден безплатно от НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП) само, когато лицето има потвърден пълен достъп до групата „Декларации, документи или данни подавани от физически лица“.

Вижте видео указанието за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация. Видеото е от миналата година но това няма никакво значение

 
Последно редактирано:

Горе