Онлайн Магазин - ППП - база данни

HellBo

Member
Здравейте имаме фирма - Х, имаме онлайн магазин на тази фирма х.bg , онлайн магазина не е регистриран в НАП. Работим само с ППП и получаваме парите само по банков път от Еконт.
Длъжни ли сме да пазим базата данни с поръчките на клиентите 5 години?
Трябва ли отказаните поръчки да се маркират като такива ?
Магазина ни е на платформа с отворен код - опенкарт и е направено така, вие влизате и поръчвате нещо за 10 лева , но изчислява обща сума 15.12ст до офис на еконт. Но ние получаваме 10 лева по банков път, но в сайта пише че сме продали неща за 15.12, това проблем ли е? А какво става с поръчките който са дошли по телефона или от facebook, viber, messenger и не сме ги прекарали през базата данни на сайта?


Но все пак най-важното ми е след като сме с ППП трябва ли да съхранявам тази база данни - 5год?
Благодаря!
 

John Galt

Well-Known Member
Никой не може да ти отговори, защото и самите автори на Н-18 не знаят все още какво трябва и какво не. Изчакай, има време... още ще я отлагат и мъдрят тая простотия.
 

HellBo

Member
Да но при нас проблема е че сега трябва да правим счетоводството, а в елм не са маркирани до сега поръчките като отказани.
Счетоводителя се води от разписката в еконт, а не от БД. Ами ако някъде в базата данни пише, че са продадени 2бр х 25 лв, а клиента се е обадил и поправил поръчката на 1х25 ?
Ами ако в БД е направил поръчка за 30лв х 1 артикул, а в счетоводството са му продали 2х15 лева по счетоводство.
 

Electro

Member
Здравей, ако не приемате други плащания, освен ППП от лицензиран пощенски оператор, то тогава не е необходимо да се съобразяваш с базата данни, а с разписките от Еконт. Счетоводната документация си я пазите съгласно законите. Има едно условие, което трябва да изпълните, и то е :

трябва да предоставяте на клиентите си в хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко следната информацията:
1. наименование и адрес за кореспонденция;
2. ЕИК или БУЛСТАТ - за фирмите; ЕГН за физическите лица, ЛНЧ - за чуждестранните физически лица, служебен номер от НАП - в другите случаи;
3. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
4. обща сума за плащане и начин/и на плащане;

Видове групи по т. 3:
1. група "А" - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група "Б" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група "В" - за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. група "Г" - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност.

Повече информация тук: Промените за онлайн магазините при плащания с карти и пощенски паричен превод (Наредба Н-18)

П.п. Не знам само как НАП ще следят дали всички клиенти платили с ППП са получили този документ по-горе :)
Може би с таен клиент или по сигнал, нещо такова...
 

Electro

Member
А ако имаме фактура платена по банков път?
Без да претендирам за юридически или счетоводни познания, чета чл.3 на наредбата Н-18

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.

Според мен плащането на фактура по банков път се нарича кредитен превод. Кредитният превод се извършва по нареждане на наредителя, въз основа на което банката задължава неговата сметка и прехвърля наредена сума по сметката на получателя.
Така ти издаваш фактура, а платежното нареждане играе роля на касова бележка.

п.п. Банков път не включва плащания с дебитна или кредитна карта, или виртуални ПОС терминали. Тогава отиваме при неприсъствените плащания.... демек регистрация на магазина в НАП, УНП, електронни касови бележки и т.н.
 

a4kata

Member
А ако в опенкарта се остави само модул за бърза поръчка, клиента си оставя 2 имена и телефон така или иначе след това му се звъни да потвърди поръчката трябва ли да си пази нещо? Планирам да отварям онлайн магазин в близките месеци и идеята ми е бюрокрацията да е сведена до минимум.
 

Electro

Member
А ако в опенкарта се остави само модул за бърза поръчка, клиента си оставя 2 имена и телефон така или иначе след това му се звъни да потвърди поръчката трябва ли да си пази нещо? Планирам да отварям онлайн магазин в близките месеци и идеята ми е бюрокрацията да е сведена до минимум.

Виж определението за интернет-магазин в ЗДДС:

87. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Няма никакво значение какво ще оставиш в Опенкарта, ти си оставаш електронен магазин, щом има стока, цени и възможност клиента да изпрати информация, чрез която ти да се свържеш с него. Започни оттам, дали се налага да издаваш касови бележки, т.е. приемаш ли плащане в брой или с дебитна/кредитна карта и т.н. Приемаш ли в брой, значи трябва да издаваш касова бележка, оттам СУПТО, УНП, регистрация в НАП и т.н., това е най-вече при комбинация на физически с онлайн магазин. При приемане на неприсъствени плащания с дебитна/кредитна карта и др., тогава пак се регистрираш, но издаваш електронна касова бележка с УНП и пр.
Третият, най-чист вариант към момента е, да приемаш плащане само с ППП от лицензиран пощенски оператор (Еконт, Спийди), тогава ще трябва да отговориш само на изискването да издаваш документ с цитирание няколко поста по-горе данни. Всичко това към момента го отложиха с няколко месеца, но не значи, че няма влезе в сила след изтичане на сроковете в Н-18.
 

a4kata

Member
Виж определението за интернет-магазин в ЗДДС:

87. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Няма никакво значение какво ще оставиш в Опенкарта, ти си оставаш електронен магазин, щом има стока, цени и възможност клиента да изпрати информация, чрез която ти да се свържеш с него. Започни оттам, дали се налага да издаваш касови бележки, т.е. приемаш ли плащане в брой или с дебитна/кредитна карта и т.н. Приемаш ли в брой, значи трябва да издаваш касова бележка, оттам СУПТО, УНП, регистрация в НАП и т.н., това е най-вече при комбинация на физически с онлайн магазин. При приемане на неприсъствени плащания с дебитна/кредитна карта и др., тогава пак се регистрираш, но издаваш електронна касова бележка с УНП и пр.
Третият, най-чист вариант към момента е, да приемаш плащане само с ППП от лицензиран пощенски оператор (Еконт, Спийди), тогава ще трябва да отговориш само на изискването да издаваш документ с цитирание няколко поста по-горе данни. Всичко това към момента го отложиха с няколко месеца, но не значи, че няма влезе в сила след изтичане на сроковете в Н-18.
Сиреч, ако си регистрирам сега онлайн магазин няма да има нужда да издавам този документ до когато се изясни суптото Август(не че е ще голям проблем). А това с пазенето за 5 години реално нямат ли еконт същата информация, с тази разлика, че може да има малки разминавания както каза колегата в първия пост. Ако ние с магазините не пазим нищо най-лесно би било да се вземат справките от еконт, защо и ние и те да пазим почти същата информация...
 

Electro

Member
Сиреч, ако си регистрирам сега онлайн магазин няма да има нужда да издавам този документ до когато се изясни суптото Август(не че е ще голям проблем). А това с пазенето за 5 години реално нямат ли еконт същата информация, с тази разлика, че може да има малки разминавания както каза колегата в първия пост. Ако ние с магазините не пазим нищо най-лесно би било да се вземат справките от еконт, защо и ние и те да пазим почти същата информация...

Незнам какво искаш да кажеш с това "ако си регистрирам онлайн магазин". Засега единственото регистриране за което се сещам е в НАП, и то ако си в хипотезата на Наредба Н-18, друго регистриране няма. Относно пазенето на информацията, си длъжен заради Закона за счетоводството, както и Еконт са длъжни заради същия закон. Ти няма какво да пазиш в базата данни на магазина, а счетоводителя ти трябва да пази информацията за фактури, приходи, разходи, книги, ГФО и всякакви счетоводни глупости.

Към момента ако ще отваряш онлайн магазин, най-добре направи споразумение или договор за ППП с Еконт или Спийди и не приемай никакви други плащания освен с наложен платеж, който на теб ще ти се изплаща от Еконт като пощенски паричен превод (ППП) в брой в офис.
 

a4kata

Member
Незнам какво искаш да кажеш с това "ако си регистрирам онлайн магазин". Засега единственото регистриране за което се сещам е в НАП, и то ако си в хипотезата на Наредба Н-18, друго регистриране няма. Относно пазенето на информацията, си длъжен заради Закона за счетоводството, както и Еконт са длъжни заради същия закон. Ти няма какво да пазиш в базата данни на магазина, а счетоводителя ти трябва да пази информацията за фактури, приходи, разходи, книги, ГФО и всякакви счетоводни глупости.

Към момента ако ще отваряш онлайн магазин, най-добре направи споразумение или договор за ППП с Еконт или Спийди и не приемай никакви други плащания освен с наложен платеж, който на теб ще ти се изплаща от Еконт като пощенски паричен превод (ППП) в брой в офис.
Имах предвид отворя а написах регистрирам :D. Да, това е най-лесния вариант ще е хубаво даже да се направи една тема и да се обощят тези работи, за да не се пита във всяка тема.

"Ти няма какво да пазиш в базата данни на магазина"

Мисля, че отговорихме въпроса на колегата:

"Длъжни ли сме да пазим базата данни с поръчките на клиентите 5 години? "

Виждам, че си доста вещ по тези неща ще си позволя да задам един малко оффтопик въпрос.

Ако си отворя магазин както говорихме само с еконт и спиди и ППП и там продавам стоки втора употреба примерно купил съм от физическо лице тениска адидас през olx и ми я прати през еконт за 15лв. и аз след това я продавам на друго физическо лице чрез моя магазин за 25лв. ще има ли как да си отчета тези 15лв. като разход т.е да платя данък 10лв. само за печалбата както е редно. Тази бележка, която ми дават от еконт, че съм купил за 15лв. тениска достатъчна ли ще е? А ако купя същата тениска от ибей пак от физическо лице разписката за плащане през пейпал ще бъде ли достатъчна?

Благодаря!
 

Electro

Member
Ако си отворя магазин както говорихме само с еконт и спиди и ППП и там продавам стоки втора употреба примерно купил съм от физическо лице тениска адидас през olx и ми я прати през еконт за 15лв. и аз след това я продавам на друго физическо лице чрез моя магазин за 25лв. ще има ли как да си отчета тези 15лв. като разход т.е да платя данък 10лв. само за печалбата както е редно. Тази бележка, която ми дават от еконт, че съм купил за 15лв. тениска достатъчна ли ще е? А ако купя същата тениска от ибей пак от физическо лице разписката за плащане през пейпал ще бъде ли достатъчна?

Благодаря!

Мисля, че няма да можеш да отчетеш разходи. Трябва ти първичен счетоводен документ, физическото лице незнам дали може да ти издаде такъв, ако не е регистриран с ТР...Тук вече трябва да се консултираш със счетоводител.
 

Karata

Member
Сиреч, ако си регистрирам сега онлайн магазин няма да има нужда да издавам този документ до когато се изясни суптото Август(не че е ще голям проблем). А това с пазенето за 5 години реално нямат ли еконт същата информация, с тази разлика, че може да има малки разминавания както каза колегата в първия пост. Ако ние с магазините не пазим нищо най-лесно би било да се вземат справките от еконт, защо и ние и те да пазим почти същата информация...
Информацията за поръчките трябва да е достъпна в админа на сайта, за да се удостовери, че всички поръчки са изпратени с Еконт. Защото някои поръчки може да са доставени лично. Записите, които се съхраняват в Еконт, не могат да заместят личната документация. Какво става, например, ако Еконт фалира, това си е една частна фирма.
 

Electro

Member
Информацията за поръчките трябва да е достъпна в админа на сайта, за да се удостовери, че всички поръчки са изпратени с Еконт. Защото някои поръчки може да са доставени лично. Записите, които се съхраняват в Еконт, не могат да заместят личната документация. Какво става, например, ако Еконт фалира, това си е една частна фирма.

Ако нямам онлайн магазин, а продавам по телефона, какво ще удостоверят? Грешно разбираш концепцията на Наредба Н 18. Идеята е, идват ли ти пари да се отчитат. Ако ти платят с ППП, Еконт пращат директно данните в НАП и затова няма какво да гледат в панела. Не така стои въпроса с PayPal например. Там НАП няма как да види какви пари идват в профила ти и затова искат да отчиташ продажбите с касова бележка, оттам регистрация на онлайн магазина, оттам одиторски профили и т. н. за да могат да проверяват дали всички поръчки, по които са дошли пари са отчетени, а не са отклонени от PayPal към лична сметка, например.
Относно доставянето на пратките лично, то е същото като да не издаваш касова бележка в офлайн магазин. Риска си е за сметка на продавача.
 

HellBo

Member
Аз като чета това си мисля друго.. пише онлайн магазини не ги разграничават по никакъв начин. Тоест всички който имат каталог, цени кошница са онлайн магазин и без значение как получават парите трябва да пазят базата данни на поръчките. Освен доста счетоводители вече се жалват че проверят техни клиенти над 8 месеца поръчка по поръчка !

 

Electro

Member
Аз като чета това си мисля друго.. пише онлайн магазини не ги разграничават по никакъв начин. Тоест всички който имат каталог, цени кошница са онлайн магазин и без значение как получават парите трябва да пазят базата данни на поръчките. Освен доста счетоводители вече се жалват че проверят техни клиенти над 8 месеца поръчка по поръчка !

Четеш малко, както Дявола чете евангелието.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.

Това, което казваш е така, но само за ЕЛМ, за които се налага издаване на касова бележка, а кои са те, пише в чл. 3 от Н-18. За тях се налага и регистрация в НАП. Тези, които са ти казали, че проверяват, са точно такива магазини, които издават касови бележки, защото приемат плащания, различни от ППП.
 

Горе