Прави пари с нас!

Top Agent

New Member
Търсят се комуникативни и отговорни личности с желание за допълнително обучение и развитие в сферата на финансовите услуги. Дългосрочен ангажимент с израстване в кариерата. Вие работите и се обучавате едновременно. Възнаграждения от първия ден. Дейността може да се практикува като допълнителна по време на обучението и/или като основна.
Моля, изпратете кратка информация за дейността, която упражнявате и контакти за обратна връзка. Не очаквайте отговор, в случай, че пропуснете да изпратите информацията / CV.

TopAgent
 
  • Haha
Реакции: DJO

Горе