1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Счетоводни услуги-София

Дискусията в 'За Форума - Webmaster Community' стартирана от zdravko_popov, Ноем 25, 2013.

 1. zdravko_popov

  zdravko_popov New Member

  Рег.:
  Ноем 25, 2013
  Съобщения:
  2
  Харесвания:
  0
  Точки:
  0
  Главен счетоводител предлага пълно счетоводно и трз обслужване на фирми и дружества на хонорар на ниски цени.  Цялостно счетоводно обслужване:Годишно счетоводно приключване, Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти, Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи, Отчитане на материалните запаси, Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти, Изготвяне на необходимите документи - ДДС- декларации, дневници покупки и продажби, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и други, за НАП, Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП и др.  ТРЗ: Изготвяне на трудови договори, съгласно Кодекса на труда, Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствена форма, Изчисляване и определяне на данъци и осигурителни вноски, Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП във връзка с персонала, Попълване на трудови и осигурителни книжки, Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратявена на трудови договори. Изготвяне на документи /УП2, УП3/ при процедура за пенсиониране и при необходимост, Подаване на месечна информация за осигурените лица в НАП - декларация образец 1 и образец 6 и др.
   

Сподели страницата