Dean

Подпис

"Не куршумът убива, а дупката която оставя."

Горе