Последно съдържание от FMan

  1. F

    Фирмена сметка

    Дивидента се декларира на тримесечие в следващата година, до 10 000 лв може да не е по банков път. Изплащания над 10 хил само по банка.

Горе