Последно съдържание от izo79

  1. I

    Здравейте, Във връзка със сайт за нашите продукти, бих искал да използвам Вашите услуги за...

    Здравейте, Във връзка със сайт за нашите продукти, бих искал да използвам Вашите услуги за написването на статия на тема пръскане на розите. Ключови думи са 'пръскане на рози', 'третиране на рози', 'вредители по розите'. На разположение съм за въпроси и уточнения. Христо
  2. I

    Здравейте, Никол. Във връзка със сайт за нашите продукти, бих искал да използвам Вашите услуги...

    Здравейте, Никол. Във връзка със сайт за нашите продукти, бих искал да използвам Вашите услуги за написването на статия на тема пръскане на розите. Ключови думи са 'пръскане на рози', 'третиране на рози', 'вредители по розите'. На разположение съм за въпроси и уточнения. Христо

Горе