ааа

  1. W

    Пчелите ядат мед

    Преди нъколди дни, гледам на джама една пчела, все е умрела от глад. Понеже пия чай с мед и сламка, та я гледам се мъчи. Сложих малко мед на сламката и това пчелата ядеше като не виждала. После малко поспа, хапна малко от меда и полетя...:).

Горе