атака

  1. RealMoney

    Интернет удар в САЩ

    Някой разбра ли какво се случи с интернета в САЩ вчера? Явно е имало DDoS атаки и някои от афектнатнте сайтове са били: - DYN - Twitter - Etsy - Github - Amazon - Netflix - Soundcloud - Spotify - Heroku - Pagerduty - Shopify - Okta - Zendesk - Business Insider Heatmap:

Горе