бизнеса и икономиката

  1. X

    OOД, ЕООД, ЕТ и АД какви са разликите

    Добър ден! Всъщност знам какви са главните разлики между ООД, ЕООД, ЕТ и АД, но никаде в интернет не мога да намеря какви данъци трябва да плащам и съответно какви са предимствата на различните капиталови дружества. И моят въпрос е може ли някой да ме препрати към статия, ги има написани или ако...

Горе