#българия

  1. EGraphix

    Спомени от следосвобожденска/царска България

    Една тема в която да се споделят и дискутират неща от една загубена България. Народното събрание в София, 1910г. Фотография - Димитър Карастоянов. София. Университета и Художествемата академия - 1942г. Съборът на Рожен, 1906г. Механа в Харманли, началото на 20век.
  2. genchosam

    "Върнете доброто в България"

    #върнетедобротовбългария Снимката е взета от групата - видяно в София Шапки ДОЛУ!!!

Горе