bludit

  1. EliaCapaccio

    Force WWW на Bludit CMS

    Просто един удивителен знак преди ^www -- да стане !^www RewriteCond %{HTTP_HOST} ^neromare\.com$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.neromare\.com$ RewriteCond %{HTTPS} =off RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [QSA,L,R=301] Да кажа, темата е за нубари като мен, не за прота. -
  2. EliaCapaccio

    Force HTTPS на Bludit CMS

    Във файла .htaccess слагаш това: RewriteCond %{HTTP_HOST} ^neromare\.com$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.neromare\.com$ RewriteCond %{HTTPS} =off RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [QSA,L,R=301] neromare.com -- се замества респективно със сайта какъвто имаш. И примерно...

Горе