cover letter

  1. Ivan_S

    Предлагам: Изготвяне на професионалнa aвтобиогрaфия / CV на английски език

    Здравейте, Предлагам изготвянето на професионална автобиография / CV и мотивационно писмо на английски език в електронен формат / файл. Оформлението е съобразено според това дали кандидатствате в България или чужбина. Вашата автобиография / СV е първоначалният критерий, по който всеки бъдещ...

Горе