данъчен кредит

  1. Вискяр Градинаров

    Как да спестим сто милиона долари от ДДС?

    Как да спестим сто милиона долара от Данък Добавена Стойност? Отговор на този въпрос дава Андрей Мелниченко. Преди няколко дни новата му яхта от клас гигантски и уникални Sailing Yacht A пристигна в Кристиансанд, Норвегия. Оповестената цел бе "изпитания". Малко технически данни за яхтата...

Горе