дебитира банковата сметка

  1. shelby

    Разплащателна система с дебитна карта

    Интересувам се как мога да интегрирам в сайта си, разплащане с дебитна карта. Необходимо е след успешна транзакция по миел(примерно) да се праща код до клиента. Благодаря Ви!
  2. G

    Дайте акъл за разплащателна система за ЮК

    Изисквания: да има директен дебит към ЮК банки да мога безплатно да пращам на други потребители на същата система пари през директния дебит. Плащам>системата дебитира банковата сметка>другия получава. Горното го може пейпал, но искам и друга.

Горе