детерминанта

  1. W

    Разликата между константа и детерминанта

    Това го учех в училище, фактически константата е непроменлива.

Горе