dhl

  1. lz1nud

    Освобождаване на стока през DHL?

    Имам нужда от малко помощ. Имам пратка на митница и от DHL ми изпратиха това: "Профилите за които трябва да ни упълномощите са: БИМИС, Митническа информационна система за внасяне/МИСВ/ и Митническо задължение-Внос, МИСИ-Износ; NCTS-Транзит." Става въпрос за попълване на пълномощно през сайта...

Горе