докладване

  1. Vbb

    Адвокати и счетоводители ще докладват тайни на клиентите си

    Адвокати и счетоводители ще трябва да докладват за тайни на клиентите си, свързана с действителния собственик на дадена фирма. Това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на първо четене от бюджетната комисия към парламента по предложение на Министерски...

Горе