dublicate

  1. M

    гугъл и индексация на дуплициран контент

    Здравейте, чудя се към днешна дата - 28 ноември 2020г. имате ли представа как гледа г. на дуб. контента? Примерно на wordpress сайтче с да речем 50-тина уникални поста и към 200 копнати... с добавяни разни неща, но все пак както са взети текстовете им така са плеснати? Как го тълкува тва...

Горе