eart -100

  1. R

    Eart 2 пускат някакви си там EPLs.

    Може би помните този проект. Имаше го някъде другаде във форума, но не ми се рови за старата тема, защото и контекста на представянето ми не е вече от "предприемаческо естество". Само да припомня, че става дума за виртуална продажба на терени от земното кълбо. Какво ново от тогава? Щяха някакви...

Горе