ел подпис

  1. deffnews

    registryagency.bg

    Ползва ли го някой? При мен има проблем, дава ми грешки при подаване на заявки. И понеже се случва по сайтове на държавни институции да дава грешки, незнам при мен ли е проблема или при тях. Ел. ми подпис е правен при Стампит, които мисля, че са към Имформационно обслужване АД.

Горе