european union

  1. webselo.com

    GDPR - авторско видео с някои основни неща (в резюме)

    Уважаеми колеги, създадох видео за GDPR - новият ЕС регламент, който съвсем скоро ще стане задължителен. Видеото е безплатно и препоръчвам гледането му. Нямам никакви претенции за дълбоки юридически познания - това е събран материал от обучения, които посетих и платих, свързани тъкмо с тази...

Горе