files

  1. G

    Помощ за rsync

    Трябва ми да направя следното: ползвам рсинк да получа списък с файлове за архивиране с dry-run. Така имам тесктов файл със следното /път/ф1 /път/ф2 . . . друг скрипт взима тоя списък и криптира ф1 и ф2 като ги прави ф1.гпг и ф2.гпг. След което ги качва на мястото за архив. Обаче след като...

Горе