филия

  1. Pavlin_Kralev

    Русофилията, като тежко психическо заболяване

    http://kultura.bg/web/към-какво-е-филията-на-днешната-р/ ...... Истинската манипулация тук обаче е в маскирането на две фундаментални светогледни позиции (които могат и трябва да се оценяват морално по оста „добро – зло“) като еднакво ирационални страсти. Защото аз бих искал да попитам какво...

Горе