финансов анализ

  1. X

    ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМИ www.sme-analysis.com

    Изготвям анализ на финансовото състояние на малки и средни предприятия. Анализът включва анализ на Активите, Пасивите, Капитал, и средносрочна прогноза. Анализ на финансовата устойчивост на фирмата. Използват се също и Дю Понт, и Z-Score анализ. www.sme-analysis.com

Горе