фронт-енд

  1. R

    Някой с фронт-енд да билднем няколко projects?

    Някой със свободно време има ли желание да се включи в няколко проекта, които да разработим заедно? Или ларавел, или server JS ( express / node ). Идеята ми е да билднем няколко проджетка за гитхъб и за CV, засега съм си таргетирал няколко неща: food recipes script ( laravel / express )...

Горе