глупости

  1. hristonev

    Основи на С# - Смях

    Няма нужда от описание :D

Горе