https://pal.bg/

  1. Tema53

    Продава се: Продавам сайт социална мрежа pal.bg - 6000 лв. и сайт за конкурси zonakonkursi.com - 3000 лв.

    Към сайтовете има Фейсбук и Инстаграм профили . Двата сайта се управляват лесно чрез админ панели.

Горе