инсталиране на ssl

  1. cross

    Предлагам: Инсталиране на SSL сертификати

    От скоро съществува следната ситуация - https://blog.superhosting.bg/it-is-time-for-ssl-to-make-the-web-more-secure.html А именно - от януари 2016г, всеки сайт, който има форми за въвеждане на информация и не притежава SSL сертификат ( HTTPS връзка ), ще бъде обявяван като такъв. Това означава...

Горе