интелектуална собственост

  1. deffnews

    Патентно право

    Във връзка с една кайсия повдигам сериозно въпроса за патентното право. Отношението на името на фирма към името на продукт. Отношението на името на фирма към дейност. Интелектуална собственост и отношение към патентно право. Използването на дума или словосъчетание върху продукт или за име на...
  2. ROIdoctor

    Авторски права на снимки за онлайн магазин

    ////

Горе