интернет банкиране

  1. Attacker

    Кое е по-сигурно - електронен подпис или еднократен код?

    Наскоро забелязах, че основната ми обслужваща банка е пуснала нова опция за активно онлайн банкиране чрез двуфакторна автентикация - парола + код, генериран от мобилно приложение, като преди това единственият вариант за активно банкиране беше чрез парола + електронен подпис. Въпросът ми към...

Горе