#история

  1. EGraphix

    Спомени от следосвобожденска/царска България

    Една тема в която да се споделят и дискутират неща от една загубена България. Народното събрание в София, 1910г. Фотография - Димитър Карастоянов. София. Университета и Художествемата академия - 1942г. Съборът на Рожен, 1906г. Механа в Харманли, началото на 20век.

Горе