йероглифи

  1. Вискяр Градинаров

    Как да преведем текст от японски снимки йероглифи?

    Как да преведем текст от японски снимки с йероглифи? Естествено, най-лесният начин е да дадем снимката с японските йероглифи на преводач от японски. Но това има два слаби момента, като изключвам елемента със заплащането - преводачите от японски не са чак толкова много и нишата не е препълнена...

Горе