кабели

  1. D

    Оборудване за разделяне на смлени медни кабели чрез водно сепариране. Начина на разделяне позволява чистота 99 % на отделената мед.

    Уважаеми Господа, Позволете ми да Ви представя оборудване за разделяне на смлени медни кабели чрез водно сепариране. Начина на разделяне позволява чистота 99 % на отделената мед. Let me introduce to you an equipment for separating ground copper cables through water separation. The method of...

Горе