контрол на качеството

  1. M

    Предлагам: QA - цялостен UX и UI одит на магазин/ сайт

    Мога да бъда полезен на онлайн търговци, които желаят да подобрят нивото на магазина си, като изчистят грешки, пречещи на потребителите на сайта да извършат това за което са влезли. Мога да спомогна за подобряване на цялостното изживяване по време на работа с магазина, по-гладкото навигиране...

Горе