корпоративен данък

  1. Z

    Корпоративния данък преди оперативните разходи ли е ?

    Пример: Фирма Х има приход от 300 000лв. Оперативните разходи (оборудване, маркетинг, заплати, застраховки) са 100 000лв. Тоест фирмата остава с 200 000лв. Въпроса ми е корпоративния данък преди да се извадят оперативните разходи ли се плаща (тоест 10% от 300 000лв) или след това (10% от 200...

Горе