нетрудови

  1. veni8

    Осигуряване при НЕтрудови доходи

    Какви осигуровки се дължат ако човек има САМО нетрудови доходи (от наеми и ренти) и ако НЕ е осигурен на друго основание?

Горе