оборудване

  1. D

    Оборудване за разделяне на смлени медни кабели чрез водно сепариране. Начина на разделяне позволява чистота 99 % на отделената мед.

    Уважаеми Господа, Позволете ми да Ви представя оборудване за разделяне на смлени медни кабели чрез водно сепариране. Начина на разделяне позволява чистота 99 % на отделената мед. Let me introduce to you an equipment for separating ground copper cables through water separation. The method of...
  2. M

    Пункт за заверка и зареждане на пожарогасители

    Здравейте, Имам за идея да направя пункт за пожарогасители. Но никъде в интернет не намерих информация какво е нужно. Само съм дочувал , че се минава някакъв курс и после се купува оборудване за пълнене. Искам да помоля , ако има някой компетентен по въпроса, само да ме насочи с малко...

Горе