официален

  1. F

    Каква е разликата между официален и ексклузивен представител?

    Съответно и при наличието на коя от двете форми на представителство, само и единствено представителя има право да внася конкретната марка в страната?

Горе