паметника на съветската армия

  1. Vbb

    Паметника на Съветската Армия!

    ПО ПОВОД КАЗУСА С ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ, СОС следва да знаят следното: Паметникът не е общинска, а държавна собственост и в този смисъл СОС НЯМА ПРАВО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С НЕГО. ЕТО ЗАЩО ЕВЕНТУАЛНО ТАКОВА РЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОТМЕНЕНО ОТ СЪДА. "Независимо сдружение...

Горе