панама

  1. D

    Слушай ся...

    Слушай ся.. Колко ти тежи колана? 2 камиона от Панама...

Горе