планински марки

  1. darkenergy_

    Вносители на планински стоки в България - как да се свържа с тях?

    Колеги, заинтересован съм от търговия с подобни продукти, тъй като имам услуга в тази ниша. Къде бих могъл да открия вносители на марки като Salomon, Alpin, tashev (планинските обувки) и прочее? И всякакви други планински марки.

Горе