поддръжка на джумла

  1. darkenergy_

    Търся: Изработка, миграция, обновяване и поддръжка на сайтове с Joomla!

    Уважаеми колеги, изработката на професионален уебсайт с Joomla изисква задълбочено познававане на тази система за управление на съдържание. Струва ми се, че с такова познание разполага човек, създавал платежни модули за Joomla и интегриране на Джумла магазини с ПОС терминалите на български...

Горе