приходи/разходи

  1. fast_and_the_curious

    Софтуер за следене на приходите и разходите

    Здравейте, Какъв софтуер за следене на приходите и разходите на фирмата използвате? И по-точно такъв, който е съобразен с нашият пазар - искам да ми пресмята данъците (корпоративен данък), които се очаква да платя и да взима предвид факта дали има фактура към всеки приход/разход. Също така...

Горе