разплащателна сметка

  1. Z

    Може ли съдружниците в една фирма, да вкарват лични пари в разплащателните сметки на фирмата ?

    И на теория може ли в разплащателните сметки на фирмата да има повече пари, от колкото е капитала на фирмата ?

Горе