рецесия

  1. Amigo0o

    Съвместна взаимопомощ срещу последствията от Covid-19

    Господара предприемачи, както повечето от вас са наясно, най-вероятно ни очаква неблагоприятна година от финансов аспект. Повечето от нас разполагат с онлайн или офлайн бизнес начинания, които ще бъдат засегнати или вече са засегнати пряко или косвено, а в повечето сектори вече си подават ръка...

Горе