рециклиране

  1. D

    Оборудване за разделяне на смлени медни кабели чрез водно сепариране. Начина на разделяне позволява чистота 99 % на отделената мед.

    Уважаеми Господа, Позволете ми да Ви представя оборудване за разделяне на смлени медни кабели чрез водно сепариране. Начина на разделяне позволява чистота 99 % на отделената мед. Let me introduce to you an equipment for separating ground copper cables through water separation. The method of...
  2. D

    Рециклиране на турбо?

    Здравейте колеги, май ще ми се наложи да си рециклирам турбото че започна едно виене от там и малко омасляване има... някой минал ли е подобна процедура скоро? Къде сте го направили ? доволни ли сте? колко пари ви излезе? Ако сте си купували ново имате ли някакви отстъпки нещо? Mercedes W211...

Горе