реклама на залагания

  1. B

    Реклама на залагания в сайт и Google Adsense - възможно ли е?

    Днес получих предложение за платен тест реклама на залагания в сайт ползващ google adsense. Предложението е от g13advertising com. Имам следните въпроси: 1. Ако рекламирам залагания ще получа ли бан от Google adsense? 2. Някой от вас работи ли с g13advertising com? Очаква Вашите съвети...

Горе