републиканци

  1. dalasweb

    Какво й има на Източна Европа.

    Четем си нещо от Байдън и опс "Въпросът не опира само до Украйна. Става въпрос за Източна Европа." Замислих се за Източна Европа ли се бият НАТУ или всички за руски блага:) Да дойде Тръмп и да го сменя този. Байдън- (Републиканците) казват, че ако спечелят, вероятно няма да продължат да...

Горе